Tag: Tủ lạnh không đông đá

Tủ lạnh Toshiba không đông đá. Nguyên nhân tại sao?

Vì sao tủ lạnh Toshiba không đông đá? Tủ lạnh Toshiba của gia đình bạn vẫn hoạt động bình thường và cho độ lạnh mong muốn. Bỗng nhiên một ngày ngăn đông lại không thể làm đá hay làm đá với thời gian rất lâu so với bình thường. Điều này khiến bạn rất khó

Copyright © 2012 - 2017 Điện lạnh - Sẩn phẩm điện lạnh - Thiết bị điện lạnh - Siêu thị điện tử điện lạnh
Phát triển bởi Thiết Kế Website Đẹp
Google+ | Facebook